Hos Arensbach har vi en fast procedure for kvalitetssikring

Garanti periode

Jævnfør forældelsesloven, forpligter vi os til 10 års mangelansvar på det arbejde, vi udfører for dig som privat bygherre (kunde). Du skal dog reklamere over eventuelle synlige fejl eller mangler i rimelig tid. Hvis du er erhvervskunde dækker vores mangelansvar i 5 år.

Hos Arensbach har vi en fast procedure for kvalitetssikring og overdragelse af vores større renovering og ombygningssager. Ugentligt fører vores projektleder, med baggrund som bygningskonstruktør, tilsyn på sagen, hvor det senest udførte håndværk gennemgås og fotodokumenteres. Når alt håndværket er færdigt, afholder vi en intern ”mestergennemgang”. Her vil vi internt gennemgå arbejdet og notere de mangler, der måtte være, hvorefter vi bruger ca. 5 arbejdsdage på at rette eventuelle mangler.

Når alle mangler er rettet, afholder vi en ”afleveringsforretning” sammen med dig som bygherre - her kan din eventuelle bygherrerådgiver deltage, hvor vi sammen noterer eventuelle oversete mangler. Skulle det ske, at vi har overset en mangel, retter vi selvfølgelig op på dette. Dette har vi allerede taget højde for i tidsplanen, så denne gennemgang ikke forsinker den endelige overdragelse af byggeriet.

Opdager du mangler efter overdragelsen, kan du indkalde til et 1-års eftersyn. Her gennemgår vi igen sammen eventuelle mangler, hvorefter vi selvfølgelig udbedrer disse. Kan manglerne ikke vente til et år efter overdragelsen, så kommer vi selvfølgelig så hurtigt, vi kan.  

Vi er også medlem af Dansk Byggeri og dermed dækket af Byg Garanti. Det betyder, at vores arbejde er omfattet af Byg Garanti-ordningen, der dækker op til 150.000 kr. ved fejl og mangler, som medlemsvirksomheden eventuelt ikke selv kan efterleve.

Som noget særligt tilbyder vi også vores kunder en gratis all-risk forsikring. Denne kan du læse mere om her.

Læs mere om All-risk forsikring