Vi tager ansvar –
hele vejen rundt

Både som arbejdsplads og når vi udfører renoveringsopgaver, er det vigtigt for os, at vi tager hånd om vores medarbejdere og miljøet. Det skal med andre ord være godt at være medarbejder hos Arensbach, og vi skal forsøge at belaste klimaet så lidt som muligt, når vi løser renoveringsopgaver for vores kunder og samarbejdspartnere. 

Vi bruger FN's Verdensmål som pejlemærker for områder, hvor vi kan yde et bidrag og agere både socialt og klimamæssigt ansvarligt. Herunder kan du læse om de seks områder, vi har udvalgt, og hvordan vi arbejder med dem. 

Sundhed og Trivsel

Vores medarbejdere skal have det godt, når de går på arbejde - både fysisk og mentalt. Godt kollegaskab og sammenhold er væsentlige parametre hos os, og uanset om man er lærling eller svend, behandler vi hinanden ordentligt og med respekt.

Vi vægter sikkerheden på vores byggepladser højt, og alle vores medarbejdere har en sundhedssikring. Den udvides med medarbejdernes anciennitet og indeholder på sigt både betalt frisør, fitness og tandlægeforsikring.

Kvalitetsuddannelse

Vi tager et stort ansvar for at uddanne fremtidens håndværkere. Vi har altid mindst 5 lærlinge, der arbejder sammen med en fast ”læresvend,” som sørger for, at vores lærlinge får en kvalitetsuddannelse med i rygsækken. 

Vi ansætter kun uddannet arbejdskraft, og så fokuserer vi på at dygtiggøre vores medarbejdere. Det sker blandt andet ved struktureret vidensdeling og løbende deltagelse i forskellige, opkvalificerende kurser.

Ligestilling mellem kønnene

Selvom vi traditionelt set er i en branche med flest mænd, ser vi ikke på kønnet, når vi ansætter. Her er både mandlige og kvindelige håndværkere, alle behandles ens og vi accepterer ikke diskrimination af nogen art, uanset køn.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi skaber gode rammer og vilkår for vores medarbejdere - blandt andet ved at tilbyde sundhedssikring og bruge materialer, der ikke er så tunge at håndtere. Vi arbejder dagligt for at skabe den absolut bedste arbejdsplads, og vi forsøger samtidig at skabe en ansvarlig økonomisk vækst og flere arbejdspladser.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Som renoveringsvirksomhed består vores arbejde i at genetablere gamle bygninger frem for at rive dem ned. Flere undersøgelser peger på, at den fremgangsmåde er mere bæredygtig end at bygge nye huse. Vi renoverer bygningerne med gode materialer, som ikke skader miljø og mennesker, og vi skaber gode indeklimaer i bygningerne.

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi arbejder som udgangspunkt med materialer, der skader naturen og miljøet mindst muligt. Vi renoverer så vidt muligt med træ frem for at bruge stål og beton. Det træ, vi bruger, er FSC-mærket og kommer fra en FSC-skov. Det vil sige, at der ikke bliver fældet mere træ i skoven, end den kan nå at genskabe.

Vi forsøger at undgå at bruge beton til mindre støbeopgaver. Når vi alligevel gør det, anvender vi så vidt muligt Thermodyn, som dels er baseret på genbrugsmaterialer, dels ikke er så tungt at arbejde med for vores svende.

Vi affaldssorterer og bortskaffer skadeligt affald efter gældende regler. Vi oplyser vores byggepladser med LED-belysning, og vi kører i nye firmabiler med lavt co2-udslip.