Arensbach Entreprise A/S - Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger

Se, hvad vi kan hjælpe med nedenfor.

Hos Arensbach Entreprise A/S - dit byggefirma i Aarhus og omegn - har vi stor ekspertise med istandsættelse af bevaringsværdige bygninger og er vant til at træde varsom, samt anvende den særlige byggeskik, som i gamle dage.

Hvis dit hjem er blevet udpeget, som bevaringsværdigt af kommunen, så betyder det, at det har nogle særlige arkitektoniske eller byggetekniske kvaliteter. Den bevaringsværdige vurdering foretages på baggrund af følgende forhold; arkitektonisk-, kulturhistorisk- og miljømæssig værdi, samt originalitet og tilstand og bevaringsværdien af bygningen vurderes på en karakterskala fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi.

Når en bolig er erklæret bevaringsværdigt, så gælder det kun husets ydre, såsom facade, fundamentet, døre, vinduer, tag, kviste osv. Det betyder at der er nogle regler for, hvilke ændringer du må foretage på de ydre dele af dit hus.
Hvis dit hus derimod er bygningsfredet, så er det hele huset, altså både inde og ude, som er fredet. Hvilket betyder, at ændringer skal godkendes af slots- og kulturstyrelsen.

Formålet med at erklære et hus bevaringsværdigt er, at sikre husets eller kvarterets oprindelige udtryk. Hvilket betyder, at man skal være varsom, når boligen skal istandsættes eller restaureres, idet der oftest er blevet anvendt en særlig byggeskik eller arkitektur, som danner rammen for, hvordan huset skal se ud.

Går du med tankerne om at købe et bevaringsværdigt hus?

Så er det en god ide først at få et overblik over, hvilke krav, som stilles til huset, samt om disse krav er overholdt. Du kan risikere at blive ansvarlig, hvis kravene ikke er blevet overholdt af tidligere ejer.

Arbejdet med en bevaringsværdig bygning kræver dygtigt håndværk og ekspertise indenfor området. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at man ikke ødelægger de værdier, som har resulteret i at huset blev erklæret bevaringsværdigt eller fredet i første omgang. Det kræver en fagmand, at varetage renoveringen/vedligeholdelsen af bevaringsværdige bygninger, som kender til istandsættelsesprincipper, teknikker og materialer. Idet bevaringsværdige bygninger er udført ud fra andre byggeteknikker, samt med brug af andre materialer, end vi anvender i dag.

Skal vi hjælpe dig med din bevaringsværdige bygning?

Arensbach Entreprise er dit byggefirma i Aarhus omegn & Silkeborg, hvis du mangler en entreprenør med ekspertise i renovering af ældre bevaringsværdige bygninger. Vores Arensbach-hold udføre arbejdet med respekt for det originale håndværk og i samarbejde med bygherrer og rådgivere.

Hos Arensbach Entreprise A/S har vi stor respekt for det oprindelige, hvilket også er derfor vi har valgt at specialisere os i renovering fremfor nybyg. Vores fornemmeste opgave er at genetablere gamle bygninger frem for blot at rive dem ned og etablere nyt. Flere undersøgelser peger i retning af, at denne fremgangsmåde er mere bæredygtig end at bygge nyt.

Er du nysgerrig på at se hvordan vi tidligere har håndteret lignende sager, så har vi for nyligt totalrenoveret tagrummet på det gamle rådhus i Horsens (link) med stor respekt for det oprindelige.

Kontakt os

Vil du gerne høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt? Det er heldigvis ret nemt. Du skal bare udfylde formularen nedenfor, og så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Wrapper

Info 1

Info 2

Wrapper 2

Submit sektion